Fabel tecknar avtal med Svenska institutet

 

Fabel skall under 2008 leverera innehåll till Svenska institutets ledarskapsprogram. Programmet genomförs i samarbete med flera av Sveriges största börsnoterade bolag.

– Vi är oerhört stolta över att få stödja verksamhet som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden. Att programmet riktar sig mot näringslivsföreträdare och ledare i det offentliga på tillväxtmarknaderna i Östeuropa gör uppdraget än mer spännande och relevant, menar Max Valentin, VD på Fabel Kommunikation.

Svenska institutet är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning och vetenskap verkar Svenska institutet för att främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetspartners samt med svenska ambassader och generalkonsulat utomlands.

Ledarskapsprogrammet genomförs på uppdrag av Utrikesdepartementet under temat ”framgångsrikt företagande genom Corporate Social Responsibility”. Deltagarna är unga personer på hög ledningsnivå inom sina branscher, med utpräglad internationell inriktning och stark utbildningsbakgrund. Årets deltagare kommer från Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Ukraina.

Genom utbildningen ges deltagarna möjlighet att bygga ett starkt internationellt nätverk och en fortsatt relation till Sverige inför framtiden.

Läs mer om Svenska institutet