Ny undersökning visar: dåligt med feedback på svenska arbetsplatser

 

Medarbetare behöver lära sig att kommunicera bättre med varandra på arbetsplatsen. Det visar en ny undersökning kring  feedback och kommunikation som genomförts under oktober 2007 hos ledare och medarbetare i näringsliv och offentlig sektor. Nästintill sju av tio (65,8 %) av de tillfrågade anser att det finns ett behov av att lära sig mer om feedback i hög eller mycket hög grad på den egna arbetsplatsen. Störst är behovet – enligt fler än nio av tio tillfrågade (90,2 %) – att träna sig att ge och ta emot feedback i svåra situationer. Vi behöver också bli bättre på att lära oss att känna igen skillnader mellan bra och dålig feedback (85,3 %).

Undersökningen genomfördes av Fabel Kommunikation som under många år arbetat aktivt med utbildningar kring kommunikation och feedback. På senare år har man märkt såväl större intresse som behov av effektivare kommunikation genom hög efterfrågan på utbildningsinsatser.

– Fungerande kommunikation på arbetsplatsen är inte bara en arbetsmiljöfråga, det handlar också om företagets långsiktiga effektivitet. Bristfällig kommunikation riskerar att hämma verksamhetens utveckling, menar Max Valentin, VD för Fabel Kommunikation.

– Genom att ge feedback till våra medarbetare hjälper vi varandra att förändra och förbättra beteenden och prestationer. Genom att göra personal och ledning trygga i att ge och ta emot feedback skapas ett öppet och stimulerande arbetsklimat som gynnar både individer och organisation, säger Thomas Davidsson, leg. psykolog.

Niels Righolt, tidigare chef för progressiva och nyskapande Dunkers kulturhus i Helsingborg håller med

– All verksamhet som är prestationsinriktad, dvs har tydliga deadlines eller krav på konkreta resultat kommer att fokusera på nästa aktivitet exempelvis en konsert eller en utställning. Detta skapar en stresskultur och feedbacken blir ofta enkel av typen: “o, vad bra det var”. Konsekvent arbete med feedback kan bryta detta mönster och flytta fokus till process, organisationsutveckling och måluppsättning bortom pengar och publiksiffror.

Niels menar också att det kan finnas andra anledningar till att man inte arbetar mer aktivt med feedback på svenska arbetsplatser:

– Fungerande feedback är farligt. Frågan är om det kan fungera i en traditionell hierarkisk organisation.  För att kommunikationen ska fungera måste ledning och medarbetare mötas jämställt – då tror jag det kan ge många positiva effekter och minska sjukskrivningar. Men jag tror att det är långt kvar, trots att vi talat om detta i över 10 år.

Läs mer om Fabels workshop i funktionell feedback