Traineestudenter startade integrationsförvaltning

 

En förmiddag var allt deltagarna i Göteborgsregionens traineeprogram fick på sig för att lägga upp ramarna för en helt ny kommunal förvaltning med fokus på integrationsfrågor. Till sin hjälp hade de endast ett rambeslut från kommunstyrelsen, dator med Internetuppkoppling och en telefon. Därefter presenterades resultatet vid en fiktiv presskonferens.

– Vi vill hjälpa deltagarna i programmet att ta till sig kunskap om kommunal förvaltning på nya sätt. Det är lätt att fastna i detaljerna i regelverket och missa de intressanta diskussionerna kring hur kommunal verksamhet bör organiseras, säger Thomas Davidsson, projektledare på Fabel Kommunikation som ligger bakom metoden.

– Tidspressen i övningen tvingade deltagarna att prioritera och sålla i all tillgänlig information. I slutändan är jag oerhört imponerad över vad de lyckades prestera. Både insiktsfullt, ifrågasättande och kreativt, forsätter Thomas.

Göteborgsregionens traineeprogram vill göra kommunen till en attraktiv arbetsplats för unga akademiker. Det är också en unik möjlighet till en karriär inom kommunen. Gemensamt för de sökande är att de har en universitetsutbildning och befinner sig i åldrarna 24-33 år. Under de 14 månader som programmet pågår utbildas traineen i bland annat projektledarutbildning och kommunen som organisation.