Ny undersökning visar: Polisstudenter vill ha mer mångfald

 

Utbildning kan förändra attityder. En första studie av ny undersökning som genomförts i samband med den mångfaldsworkshop som genomförde på Polishögskolan under hösten för samtliga polisstudenter indikerar att polisstudenterna vill lära sig mer om mångfaldsfrågor – hela 97 % vill se att utbildningen återkommer redan 2008.

– Vi valde att angripa mångfaldsfrågorna från ett nytt perspektiv. Istället för att bara förmedla kunskap genom föreläsningar använde vi rollspel som metod och placerade studenterna själva i situationer och roller där de tvingades argumentera i tuffa frågor kring HBT och etnicitet, säger Björn Andersson, projektledare på Polishögskolan.

Studenterna fick som en del av workshopen diskutera och rangordna 35 egenskaper som de tycker kännetecknar en bra polis. De individuella svaren samlades in från samtliga cirka 900 studenter som deltog och utgör nu ett unikt material för studier av polisstudenters attityder. I topp hamnar mjuka värden, exempelvis ”hanterar stress bra”, ”empatisk och lyhörd” och ”agerar lugnt och stabilt”. I botten hamnade däremot egenskaper som många kanske associerar till polisverksamheten, exempelvis ”bra bilförare”, ”pekar med hela handen” och ”inger respekt”.

– Det har varit intressant att sammanställa resultaten. Många av bilderna av den hårdföre polisen som ofta kommuncieras genom media verkar inte stämma överens med den bild som studenterna har, säger Max Valentin, VD på Fabel Kommunikation som utvecklarde workshopen. I någon mån säger naturligtvis dessa attityder någonting om hur de här studenterna ser på sin framtida yrkesroll.

62,6 % av studenterna anser också att de genom workshopen inspirerats till att tänka kring mångfaldsfrågor i ganska stor eller stor grad. Bland nya studenter på skolan var motsvarande siffra 75,0 %.