Polisstudenter upplevde mångfald

 

900 poliser och polistudenter genomförde i början av september Fabels workshop Panorama. Workshopen tar upp viktiga frågor kring mångfald genom upplevelsebaserat lärande.

Deltagarna fick pröva rollspel, uppleva sina egna värderingar och föreställningar och debatterna gick stundtals höga. Om utbildningen återkommer igen, ja i alla fall om deltagarna får bestämma. 97% ville att det skulle bli obligatoriskt.