Rollspel i Skolan – Upplevelsebaserat lärande

 

På uppdrag av BTJ Förlag har ett team på Fabel bestående av Fredrik Axelzon, Thomas Davidsson och Max Valentin skrivit en bok om att använda rollspel och andra former av upplevelsebaserat lärande i klassrummet.

Den här boken förmedlar på ett verklighetsnära och tydligt sätt hur man arbetar med rollspel i undervisningen. Rollspelet kombinerar aktivt lärande med simultan aktivering av hjärnans olika minnessystem. Eftersom fokus ligger på upplevelsen, stimulerar man dessutom hjärnans känslocentra, som är en nyckelfunktion för att skapa kraftfull inlärning. Rollspel är meningsskapande, gemenskapsskapande och lustfyllt. Vi lär oss mer när vi samtidigt har roligt tillsammans.

Bokens författare har under många år konstruerat och handlett rollspel, både i klassrum och i andra miljöer. Boken riktar sig till lärare i grundskolan och på gymnasiet. Bokens syfte är att ge några tydliga råd på vägen till att bli en god ledare av pedagogiska spel och visa på spännande grepp för att åstadkomma engagemang i klassrummet.

Omslag av Jenny Hill.