Systemet i nöd och lust

På uppdrag av Nordiska Museet i Stockholm har Fabel konstruerat en modul till utställningen “Systemt i nöd och lust”. Modulen består av fem datorer på vilka beökarna besvarar en slags attitydundersökning. Efterhand som fler och fler matar in data förändras en visualisering av statistik med hjälp av en projicering på en av väggarna i utställningen.