investigation

Utfall från betatest

Ej definierad

Crowdculture har gjort världens första crowdsourcade utlysning av kulturmedel i samarbete med "Innovativ Kultur" en del av Stockholms stad.
Det bifogade dokumentet är en rapport kring de projekt som lyckats med sina projekt och hur de privatpersoner som medfinansierat förhållit sig till testet.

//www.scribd.com/full/51907218?access_key=key-1un3uncmkeh51qzz016k

 

Meetup #2 – Saffran

Ej definierad

Fredagens möte kring konceptets design och upplägg var mycket givande för oss i projektgruppen. En erfaren panel med bredd närvarade, Lena Hammergren (forskare Stockholms Universitet), Bogdan Szyber (konstnär), Jannike Grut (teaterentreprenör) och Annica Sigfridsson (producent för Bounce) bidrog med mycket intressanta input.
Vi anser att genom genomlysningen av idéen och med de förbättringsförslag som har inkommit är vi nu redo att skrida till en första konkret handling och bygga ett system för test. Ambitionen är att sidan för att använda systemet ska vara uppe i april.