Leka med döden

  • Att lyssna på en föreläsning innebär att 20% stannar kvar att delta gör att 80% stannar

  • Det verkligt och scenografin var väldigt bra gjord
    - Deltagare

Utställningen skapades med ambitionen att kunna drivas med låga driftskostnader trotts en upplevelsebaserad pedagogik och riktad till gymnasieskolans senare delar på tema rattonykterhet. Deltagarna får uppdrag som karaktärer vilka skapar imput till de andra deltagarna i sex starka scener understödda av ljudspår och video. Utställningen kan hantera ca 100 besökare per dag och hölls samman av en museipedagog. I Stockholm rönte utställningen stora framgångar och besöktes av mer än 6000 elever under de nio månader den var utställd.

Då utställningen redan på designstadiet anpassades för turné genomfördes turnerandet på ett kostnadseffektivt sätt. Utställningenbestäldes av ett tiotal länsmuseer runt om i landet och var i drift till 2011.

Rollspelsutställningen producerades 2006 för Vin & Sprithistoriskamuseet (numer Spritmuseet)

Case navigation:

Case kategori: 
Visa flera case

Läs mer och se de senaste nyheterna om detta case. Våra case är under ständig förändring och utveckling.

Läs mer om Leka med döden