Mer än

tiggare

TRULY DIGITAL #5

ÄR DU MER INTRESSERAD AV LÖSNINGAR ÄN FÖRBUD?

16 september 2016
Kulturhuset i Stockholm

1995 går Sverige med i EU och det kommersiella internet föds, två stora förändringar för Sverige. Den fria rörligheten inom EU har medfört mycket gott. Samtidigt som samarbetet skapat goda förutsättningar för människor att växa – digital infrastruktur, enorma EU-fonder, och global kommunikation – har vi också satt upp nya hinder för de svagaste grupperna i samhället. Att bli en del av ”samhället” idag är svårare än någonsin.

På konferensen ”Mer än tiggare” sammanförs aktörer från ideella, offentliga och vinstdrivande organisationer för att gemensamt rita kartan och dra upp nya vägar för att ge utsatta EU-medborgare bättre möjligheter att bli ekonomiskt och socialt starkare.

Frågor konferensen kommer addressera är:

  • Vad för regler och verktyg behöver vi för att ge utsatta migrantgrupper möjlighet att växa istället för att bli utfrysta?
  • Vilka är de mest fruktsamma stragierna att applicera på lokal nivå i Sverige?
  • Hur ser vi till att bygga en digital infrastruktur som inkluderar utsatta personer?

 

Program

Här hittar du ett preliminärt program för konferensen.

Talare


SORAYA POST
EUROPAPARLAMENTET (FI)

Soraya Post sitter i Europaparlamentet på mandat från Feministiskt Initiativ och är en av de ledande experterna inom EU på politik kopplat till romer.FLORIN BOTONOGU
ASPEN INSTITUTE

Florin har studerat effekterna från olika typer av återinvesteringsstrategier och jämfört resultaten. Han har bland annat undersökt skillnaderna mellan EUs strukturfonder och jämfört med effekterna av privatpersoners pengar som skickas till släktingar.

AMANDA VALENTIN
TUNNELBANEORKESTERN

Tunnelbaneorkestern hjälper musiker som tillfälligt är i Sverige. Inom ramen för verksamheten har det genomförts ett test där man låtit musicerande EU-migranter göra insamling av pengar med hjälp av digitala verktyg. På konferensen presenteras resultaten från att ta musikerna in i den digitala ekonomin.

TORBJÖRN NOAKSSON
MONEY FROM SWEDEN/KONSUMENTVERKET

Money from Sweden är en gratis prisjämförelsetjänst som är oberoende och drivs av den svenska staten. Här kan du jämföra hur mycket det kostar att skicka pengar med olika företag. Du ser också hur lång tid det tar.

NADIA EL-IMAM
EDGERYDERS

Med en unik erfarenhet av teknikutveckling, communitybygge och social implementation i olika kulturella kontexter erbjuder Nadias kritiska analys lösningsfokusrade och konstuktiva förslag på kort och medellång sikt.

ANNA ARDIN - MODERATOR
FORUM

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.
 

 

 

The previous conferences

Konferensserien Truly Digital utforskar möjligheter och utmaningar med digitaliseringen för kultursektorn. Vi har nått den femte delen som vi kallar "Mer än tiggare".

Part 1 "An Ecosystem for the Nordic Arts" was all about data, APIs and licenses. What kind of information we can access, under what conditions, how manipuerar us the information, and how we control it legally.

Part 2 "Clash of the Gigant" was about the business logic on the new continent. We discussed the system of competition between the copyright model and the "open systems" model, power shifts and who benefits from the policy decisions.

Part 3 "Open data is nothing without a narrative" treated the production, dissemination, and the state's relationship to the digital world.

Part 4 "Pathways to the future" treated the French publishing industries negotiation with Google.


Truly Digital #5 genomförs med stöd av Innovativ Kultur och Internetfonden. Deltagande är kostnadsfritt, men observera att vi tar ut en deltagaravgift på 300 kr vid uteblivet deltagande, eller avanmälan senare än 24 timmar innan.