Add Comment

Lägg till ny kommentar

Cancel comment

Integritetspolicy Fabels nyhetsbrev

Svenska

Fabel ansvarar för personuppgifter såsom namn och e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för prenumeration av nyhetsbrev. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Fabel ska kunna administrera och skicka nyhetsbrevet du vill prenumerera på. Fabel kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra Fabels evenemang och tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrevet. När du avregistrerar dig tar Fabel bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrevet. Din uppgifter lämnas inte ut till annan part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos Fabel

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos Fabel genom att begära registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till Fabel, klicka här för att hitta våra kontaktuppgifter. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.

//

Involvera personalen i kultur

Ge bort kulturstöd på crowdculture som ett presentkort

På crowdculture kan du antingen till en individ eller en hel personalgrupp, pengar som kan få offentlig medfinansiering i det projekt mottagaren av gåvan väljer att stödja.

Workshops

WORKSHOPS

Fabel har över åren tagit fram en stor mångd mycket konkreta metodpaket för olika syften:

  • Kortlekarna i serien Kalejdo om produktutveckling och gruppdynamik
  • En kul och intensiv process kring "Design Thinking"
  • En skalbar workshop om gränsöverskridande samverkan "Allogamy".

Hör av dig om du vill att vi ska handleda en workshop eller om du bara vill ha materialet.

Föreläsningar

Föreläsningar

Fabel har en bred erfarenhet av involverande projekt, från både offentlig, ideell och privat sektor. Hör av er om ni vill ha:

  • Föreläsning kring medskapande processer
  • Inspirationsföreläsningar om skärningspunkten digitalt/fysiskt
  • Expertföreläsnignar om Crowdfunding
  • Mediaproduktion för digitala kanaler

Crowdculture vinner internationell tävling

Ej definierad

 

“We are proud to present the winner of the online entrepreneurial competition, Shine in Barcelona, with the motivation ‘.. uses modern technoloy and 21st Century business model innovation to create a solution that address a pressing issue..’ – Dr Terrance. Brown Shine in Barcelona congratulates CrowdCulture!”

(English) WEDIDTHIS – A DEEP DIVE IN THE UNTAPPED POTENTIAL OF CROWD FUNDING

Ej definierad

 

There are many different crowd funding models popping up around Europe right now. Most of them are clearly inspired by Kickstarter and IndieGoGo, but some of them differ in from the “standard”. In this article we meet Ed Whiting founder of WeDidThis.org a UK base crowd funding system.

Utfall från betatest

Ej definierad

Crowdculture har gjort världens första crowdsourcade utlysning av kulturmedel i samarbete med "Innovativ Kultur" en del av Stockholms stad.
Det bifogade dokumentet är en rapport kring de projekt som lyckats med sina projekt och hur de privatpersoner som medfinansierat förhållit sig till testet.

//www.scribd.com/full/51907218?access_key=key-1un3uncmkeh51qzz016k

 

Som man frågar får man svar

Ej definierad

 

Hur vet man vad folk tycker i en fråga? Det finns så många fallgropar att trilla i på vägen mot en strategisk analys av behov. Att avsändarens vilja skiner igenom och svaren blir styrda. Att individer inte har möjlighet att delta i att lämna sin åsikt och underlaget blir missvisande. Att det inte finns möjligt att fördjupa diskussionen.

Vill vi ha ett bättre företagsklimat?

Ej definierad

För att komplettera Svenskt Näringslivs index över Svenska kommuners företagsklimat har Fabel tagit fram ett koncept med syfte att stimulera dialogen mellan företagare och kommunen. Upplägget blandar ett flertal metoder för att skapa en kvalitativ dialog baserad på fakta och ömsesidig förståelse mellan de inblandade parterna. Specialskrivna teaterscener om ämnen som upphandling, kompetensförsörjning, nyföretagande och kommunal konkurrens, blandas med statistik och vardagsnära lokala case.

Det andra projektet har nått finansiering

Ej definierad

 

 

 

 

 

 

 

Det andra projektet har gått i mål på Crowdculture.se, projektet Memories of Cumbia Kumbé. Projektet går ut på att göra en publik uppsättning av en dansföreställning i Stockholm. Initsiativtagare till projektet är Sara Regina Fonseca

Vad är Crowdculture för dig?

Annika först i mål!

Ej definierad

Idag har vi glädjen att se hur det första projektet har nått full finansiering! Annika Olofsdotter Bergström och hennes projekt till Home Sweet Home har varit bra på att engagera användarna.

Stort tack till alla som bidragit för att möjliggöra en fortsättning på detta spännnade projekt!

Uppdatering 2013 Hör Annika i SvTs Kobra om forskning kring spel.

Entreprenöriellt lärande i GR

Ej definierad

Tillsammans med Analytico genomför Fabel ett följeforskningsuppdrag på GRowth. Growth är ett projekt som syftar till att öka kompetensen och kunskapen kring entreprenöriellt lärande inom gymnasie- och vuxenutbildning. Det primära målet för GRowth var att hitta arbetsformer som främjar möjligheterna för de studerande att utveckla sitt kreativa tänkande och sin entreprenörsanda. Utvärderingen var både en formativ utvärdering (process) och en summativ utvärdering (effekt).

Stockholms stad fördelar kulturbidrag via crowdsourcing i nya systemet Crowdculture.se

Ej definierad

 

 

 

 

Med start imorgon den 22:de oktober provar Stockholms stad via fonden för Innovativ Kultur ett nytt sätt att fördela kulturstöd baserat på medborgarnas egen vilja. Testet kommer att vara öppet i tre månader och fördela medel till kulturprojekt från en kombination av privatpersoners, det offentligas och näringslivets stöd via fonden Innovativ Kultur.

En resa som ingen annan, Landskrona

Ej definierad

Det tredje genomförandet för Fabel av projektet “En resa som ingen annan”. Många av skådespelarna och spelledarna har med erfarenheterna från vårens uppsättning i Malmö kunnat lyfta lärandet ytterligare vilket kan ses i de attitydmätningar som genomförts i samband med projektet.

Region Blekinge – ett kulturlandskap med samverkanspotential

Ej definierad

 

På uppdrag av Region Bleking har vi under våren skrivit utredningen Nära Kustband –Dagens och framtidens samverkansarbete på kultur- och fritidsområdet i Blekinge.Primära frågeställningar som rapporten kretsar kring rör främst hur regionen skall förhålla sig till den nya kulturutredningens ökade krav på samverkan såväl inom regionen som mer länsöverskridande.

 

Crowdculture och konferensdeltagande

Ej definierad

 

 

Alfatestet av Crowd Culture har nu avslutats och utvärderas. Vi vill tacka alla de som varit med och som kommit med vänliga, kritiska och konstruktiva tankar. Det viktigaste som framkommit är att det redan nu känns spännande och motiverande att använda denna nya finansieringslogik. För den som vill veta mer kommer det finnas många chanser under hösten. Du kan redan nu anmäla dig till beta-testet som startar i början av oktober.